Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Értelmi Fogyatékosok napközi Otthona

1157 Budapest, Árendás köz 4-6.

E-mail: eno-ujpalota@gaszixv.hu

Telefon:06 1 418 9631, 06 1 416 0730

Web: www.gaszixv.hu

Egységvezető: Busi Juliánna

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, nappali ellátást és fejlesztő foglalkoztatást nyújt, a XV. kerületi, felnőtt korú, értelmi fogyatékossággal élő emberek számára. A fővárosban 1988-ban elsőként létrejött ellátás, több évtizedes szakmai tapasztalat birtokában az alábbi problémákra kínál megoldást az értelmi fogyatékkal élők és családjaik számára:

 • Napközbeni biztonságos felügyelet
 • Fizikai ellátás
 • Pszichés gondozás
 • Szociális kompetencia-fejlesztés
 • Egyéni gondozási terv
 • Mentális szinten tartás, gyógypedagógiai fejlesztés
 • Önállóságra nevelés
 • Mozgásfejlesztés
 • Terápiás foglalkozások
 • Szabadidő hasznos eltöltése
 • Munkára nevelés lehet:
 • munkavégzési célú,
 • terápiás célú,
 • képességfejlesztő vagy
 • képzési célú.

A fejlesztő munka harmonikus környezetben, támogató közösségben, a fogyatékkal élők családjának és hozzátartozóinak együttműködésével válik eredményessé.

Kiemelten fontos a társadalomban való tevékeny részvétel, az értelmes munkavégzés, a nagyobb tudás, a jobb életminőség, a magasabb átlagéletkor elérése. Az értelmi fogyatékossággal élő felnőttek sorsrendezése csak akkor lehetséges, ha integrálódásra alkalmas embereket nevelünk, illetve a környezet felvilágosításával és érzékenyítésével teszünk a befogadó társadalom megvalósításáért.