GÁSZI

GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY – XV. KERÜLET

Search

Általános információk

Egységvezető: Némethné Varga Viktória

Fejlesztő Gondozó Központ

Cím: 1158 Budapest, Molnár Viktor u.94-96.

Email: feno-ujpalota@gaszixv.hu

Tel.: 417-3380

A szolgáltatás célja az igénybe vevő számára:

 • nappali elfoglaltságának megszervezése a  foglalkozások által,
 • kialakult készségeinek, képességeinek fejlesztése, szinten tartása, életminőség javító tevékenységek szervezése,
 • a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása,
 • általános egészségi- és pszichés állapotának személyre szabott gondozása,
 • támogatás nyújtása a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásához, az elszigetelődés elkerüléséhez,
 • a szolgáltatások segítségével az egyénileg elérhető legmagasabb életminőség megélése.

 

Amit a társadalom felé közvetít az intézmény:

 • befogadó-elfogadó attitűd kialakítása a mindennapokban,
 • tolerancia és segítségnyújtási képesség és készség erősítése az emberekben.

 

Amit kínál az intézmény:

 • személyre szabott bánásmódot, empatikus és elfogadó környezetet,
 • családias légkört,
 • közösségi élmények megélését,
 • a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez szükséges feltételeket,
 • a testi-lelki aktivitás megőrzését, fejlesztését,
 • térítési díj ellenében étkeztetést.

 

Néhány konkrét tevékenység:

 • Terápiás tevékenységek ( állatasszisztált kutyaterápia, Snoezelen terápia, hidromasszázskád foglalkozás)
 • Mozgásos tevékenységek
 • Szabadidős programok (kirándulások, tábor, Speciális bowling bajnokság)
 • Szakorvosi szűrővizsgálatok szervezése
 • Szülőklub kísérése

Egységvezető: Némethné Varga Viktória

A Fejlesztő Gondozó Központ a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali ellátását 1991 óta végzi, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást. A nappali ellátás alapvető célja, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor team munkában határozzuk meg, maximális módon figyelembe véve a fogyatékos személy aktuális állapotát, illetve individuális szabadságát. Az intézmény elsődleges feladata a fogyatékos személyek hátrányainak csökkentése, esélyegyenlőségük megalapozása és a társadalom szemléletformálása.

Intézményünk a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 a) tanácsadás,

b) készségfejlesztés,

c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,

d) étkeztetés,

e) esetkezelés,

f) felügyelet,

g) gondozás

h) közösségi fejlesztés

i) gyógypedagógiai segítségnyújtás és

j) pedagógiai segítségnyújtás

Szolgáltatások

Férőhelyszám:36 fő

Alkalmazott terápiák és módszerek:

 • bazális stimuláció
 • fejlesztő gondozás
 • AAK
 • kommunikációs technikák
 • mozgásnevelés, gyógytorna, konduktív pedagógia elemei
 • Snoezelen terápia
 • zeneterápia (sound beam)
 • színes kotta
 • hidromasszázs
 • kutyaterápia

Szabadidős tevékenységeink:

 • tömegsport (bowling, boccia)
 • irányított szabadidős tevékenységek
 • táborozás
 • egész napos kirándulások
 • kisbuszos csoportos kirándulások
 • külsős rendezvények
A tartalomhoz