GÁSZI

GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY – XV. KERÜLET

Search

Egységek gyors elérése

Család-és Gyermekjóléti Központ

Egyéni esetkezelés:

Családsegítőink segítséget nyújtanak az általuk gondozott családoknak. A problémamegoldás során, a kliens és a segítő között írásbeli megállapodást kötünk. Részünkről az esetkezelés tudatos és tervszerű folyamat. Munkánkat a szociális munka szabályai szerint, a személyes adatok védelmének szem előtt tartásával és a szociális munkások etikai kódexének normái szerint végezzük.

Kapcsolódó hírek:

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Nappali ellátás szolgáltatásai:

  1. Tanácsadás,
  2. készségfejlesztés,
  3. háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
  4. étkeztetés,
  5. esetkezelés,
  6. felügyelet,
  7. gondozás,
  8. közösségi fejlesztés,
  9. gyógypedagógiai segítségnyújtás,
  10. pedagógiai segítségnyújtás, amelyeket szükség szerint biztosít.

Kapcsolódó hírek:

Fejlesztő Gondozó Központ

A Fejlesztő Gondozó Központ saját otthonukban élő, magas támogatási szükségletű, súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek részére nyújt fogyatékosok nappali ellátását. A fogyatékos személyek részére egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, közösségi programokat szervez. A családok számára pedig azt a segítséget nyújtja, ami által munkát tudnak vállalni, társadalmi életet tudnak élni, csökkenteni tudják gyermekük ellátásából fakadó terheiket.

Területi Gondozás

Kik igényelhetik a szociális étkeztetést?

Azok a XV. kerületi lakosok, akik tartósan vagy átmeneti jelleggel önmaguk és/vagy eltartott családtagjaik részére (koruk – 65 év felett , egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt) nem képesek étkezésükről más módon gondoskodni.

Kapcsolódó hírek:

A tartalomhoz