GÁSZI

GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY – XV. KERÜLET

Search

Általános információk

Egységvezető: Katonáné Jordáki Ildikó

IDŐSEKET SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Cím: 1154 Budapest, Arany János utca 51.

Tel: 307-6326, 271-0416

E-mail: arany@gaszixv.hu

Szolgáltatások:
idősek nappali ellátása

HÁZI GONDOZÓ SZOLGÁLAT, IDŐSEKET SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Cím: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/a

Tel: 418-1713, 414-0202

E-mail: klebelsberg@gaszixv.hu

Szolgáltatások:
házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása

IDŐSEKET ÉS DEMENCIÁVAL ÉLŐKET SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Cím: 1156 Budapest, Kontyfa utca 3.

Tel: 419-0007, 414-0468 (demens ellátás)

Email: kontyfa@gaszixv.hu

Szolgáltatások:
idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása

SZOCIÁLIS KONYHA / PAJTÁS ÉTTEREM

Cím: 1157 Budapest, Zsókavár utca 24-26

Tel: 226-3633

Email: katonane.ildiko@gaszixv.hu

Szolgáltatások:
szociális étkeztetés, közösségi étkezés

GONDOZÓ HÁZ

Cím: 1157 Budapest, Erdőkerülő utca 34.

Tel: 417-4893

Email: gondozohaz@gaszixv.hu

Szolgáltatások:
átmeneti elhelyezés időskorúak gondozóházában

Szolgáltatások

Szociális étkeztetés

Kik igényelhetik a szociális étkeztetést?

Azok a XV. kerületi lakosok, akik tartósan vagy átmeneti jelleggel önmaguk és/vagy eltartott családtagjaik részére (koruk – 65 év felett , egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt) nem képesek étkezésükről más módon gondoskodni.

Kik igényelhetik a közösségi étkeztetést?

A közösségi étkeztetés igénybevételének feltétele az igénylő személyazonosító igazolványának és a  lakcímét igazoló hatósági igazolványának bemutatása.

Hogyan igényelhető a szociális étkeztetés?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezéssel igényelhető. Az ellátás igénybevételét kezdeményezheti még a háziorvos vagy olyan személy, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi vélemény, környezettanulmány, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve az indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjeszti elő.

Hogyan vehető igénybe a közösségi étkezés a Pajtás Étteremben?

Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között mindenki  igénybe veheti. Befizetni egy hétre/egy hónapra is lehet a helyszínen (XV. Zsókavár utca 24-26.) minden hétfőn 9-10 óra között. Lehetőség van meghatározott napokra is előre befizetni menü választással.

Hogyan mondható le a közösségi étkezés?

Lemondásra elsősorban személyesen van lehetőség a nyitvatartási időben 11-15 óráig az étteremben. Amennyiben valaki le akarja mondani az előre megrendelt ebédet, ezt 2 nappal előbb személyesen, vagy írásban teheti meg. A lemondást csak akkor tudjuk elfogadni, ha a lemondandó napokra az előre megkapott ebédjegyeket a lemondó személy visszahozza, vagy leveléhez csatolja. A lemondás összege visszafizetésre kerül készpénzben, vagy lakcímre átutalással, melyről a lemondáskor nyilatkozni kell.

Milyen az ételválaszték?

Általánosságban kétféle menüből választhatnak egy hónapra előre az étkezést igénylők.

Hol igényelhető a szociális étkeztetés?

Házi Gondozó Szolgálat, Időseket Segítő Szolgálat

Cím: 1158 Budapest, Klebelsberg u. 20/a

Tel.: 418-1713

E-mail: klebelsberg@gaszixv.hu

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a kerületünkben élő idősekről, akik  egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük miatt életvitelükhöz segítséget igényelnek, annak érdekében, hogy saját otthonukban maradhassanak. A feladatot a Területi Gondozás gondozói végzik térítési díj ellenében.

Kik igényelhetik ezt a szolgáltatást?

Azok a XV. kerületi lakosok, akik

 • otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • az egészségi állapotuk miatt rászorulók, akik ezt az ellátási formát igénylik,
 • akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ezt követően a Területi Gondozás munkatársa környezettanulmányt készít az igénylő otthonában, felméri az igénylő gondozási szükségletét.

Hol igényelhető a házi segítségnyújtás?

Cím: 1158 Budapest, Klebelsberg u. 20/a

Tel.: 418-1713

E-mail: klebelsberg@gaszixv.hu

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?

Segítséget nyújtunk az étkezésben (reggeli, ebéd, vacsora előkészítése, szükség esetén megetetjük gondozottunkat) és a mosogatásban, a testi higiénében (mosdatás, borotválás, körömvágás, bőr- és hajápolás, öltöztetés; inkontinencia esetén betét használata, ágytál, szoba WC használata). A mozgás megkönnyítését több módon segítjük (ágyban, segédeszközök használatával – járókeret, mankó- , kiültetés, sétáltatás, levegőzés, tornáztatás, gyógytorna). Részt veszünk az életvitelszerűen használt  lakókörnyezet tisztántartásában (felmosás, porszívózás, ágyazás, mosás, vasalás), a háztartási teendők ellátásában (bevásárlás, csekkfeladás, gyógyszerkiváltás, hivatalos papírok beszerzése, segélyek intézése,szociális szolgáltatásokhoz való elérés), a külső környezettel való kapcsolattartásban (közintézményekkel, orvossal, családtagokkal, barátokkal, egyházi intézményekkel). Az orvos előírása szerint egyes ápolási feladatokat is ellátunk (gyógyszeradagolás, vérnyomásmérés, vércukormérés, hőmérőzés, orvosi vizsgálatokra kísérés).

Idősek nappali ellátása az Időseket Segítő Szolgálatnál

Demens betegek nappali ellátása az Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálatnál

Három szolgálat működik, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, miközben különböző programokat kínál a saját otthonukban élő időskorúak számára. Azok számára nyújtjuk szolgáltatásainkat, akik önmaguk ellátására képesek, szívesen bővítik társas kapcsolataikat, igénylik a szociális és mentális támogatás különböző formáit. 

Kik vehetik igénybe szolgáltatásainkat?

Azok, akik az ellátási területünkön, a XV. kerületben lakcímmel, tartózkodási címmel rendelkeznek, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális, mentális támogatásra szorulnak és ehhez segítséget kérnek.

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk?
 • Étkezés
 • Mosási lehetőség
 • Tisztálkodási lehetőség
 • Olvasás és játék
 • Szabadidős programok
 • Személyre szabott segítés, fejlesztés
 • Mentális támogatás – hozzátartózói csoport
 • Gyógytorna
Hol igényelhető a nappali ellátás?

Cím: 1154 Budapest, Arany János utca 51.

Tel: 307-6326, 271-0416

Cím: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 20/a

Tel: 418-1713, 414-0202

Cím: 1156 Budapest, Kontyfa utca 3.

Tel: 419-0007, 414-0468 (demens ellátás)

Gondozó Ház

Cím: 1157 Budapest, Erdőkerülő utca 34.

Tel.: 417-4893

E-mail: gondozohaz@gaszixv.hu

A Gondozó Ház tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető: Újpest felöl a 96-os, 196-os buszokkal, Zuglóból a 130-as busszal. A városból a Fő térig a 173, 173E jelü buszokkal, ahonnan át lehet szállni a 130, 196, 96-os buszokra, melyekkel mindössze 2 megálló a Gondozó Ház. A Mexikói útról induló 69-es villamos Erdőkerülő utcai végállomásától pár perces séta.

A Gondozó Ház működése az alábbi főbb jogszabályok hatálya alá tartozik:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

(letölthető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 

(letölthető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM)

Milyen élethelyzetekben nyújt segítséget az átmeneti elhelyezést nyújtó Gondozó Ház?

A Gondozó Házba  átmeneti jelleggel azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött lakosok vehetők fel, akik  betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek önmagukról gondoskodni. Az ellátás feltétele, hogy az igénylő részben önálló legyen, ne igényeljen állandó ápolási, egészségügyi ellátást.

Mennyi ideig vehető igénybe ez a szolgáltatás?

A Gondozó Ház ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra vehető igénybe. Ez alatt  teljes körű ellátást biztosítunk. Különös méltányolást érdemlő esetben a tartózkodás az intézmény orvosának javaslatára, egy alkalommal, plusz egy évre meghosszabbítható.

Hogyan és ki kezdeményezheti a Gondozó Ház igénybevételét?

A Gondozó Házban a személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy elhelyezési kérelmét törvényes képviselőjének belegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása is szükséges.

Mi az előgondozás?

Az előgondozás szakaszában az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénylő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a Gondozó Ház megfelelő-e az igénylő állapotának és szükségleteinek. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot az elhelyezésre váró háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotára, illetve a korábbi gyógykezelésére vonatkozó adatok megismerése céljából, valamint az igénylő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozójával. Az előgondozás elősegíti a felvételi folyamat és a felvétel utáni beilleszkedési időszak megfelelő megvalósulását.

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk a Gondozó Házban?

A Gondozó Házban a szolgáltatást igénybe vevők részére személyre szabott fizikai, mentális gondozást, életvezetési támogatást nyújtunk a nap huszonnégy órájában.

 • Gondozás
 • Étkezés
 • Egyes esetekben ruházat, textília biztosítása
 • Egészségmegőrzés, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
 • Mentálhigiénés támogatás
 • Érték és vagyonmegőrzés

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

TÁJÉKOZTATÓ a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65. § (7) bekezdése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladattá vált, így a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest Visegrádi u. 49. ) látja el.

A XV. kerületi lakosok részére a jelzőrendszer koordinátori feladatait Varga Andrásné koordinátor látja el.

Elérhetősége:

Reménysugár Habilitációs Intézet
Cím: 1223 Budapest, Kápolna utca 3.
Tel: 424-08-10
Mobil: 06-20/ 9646-967

Kapcsolódó hírek:

A tartalomhoz