GÁSZI

GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY – XV. KERÜLET

Search
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi CXXVII. törvény
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) kormányrendelet
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei:

 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII.8.) ök. rendelet
 • A szociális szolgáltatásokról 7/2005. (IV.4.) ök. rendelet
 • a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) ök. rendelet.
A tartalomhoz